Ôn Châu Eugenia kính nhà máy

Sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp, là nhà cung cấp cốt lõi trong ngành công nghiệp laser!

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Kính râm
- Apr 22, 2017 -

Sunglasses, còn được gọi là kính che mặt trời, cho mục đích che bóng. Mọi người dưới ánh mặt trời thường dựa vào việc điều chỉnh kích thước học sinh để điều chỉnh luồng sáng, khi cường độ ánh sáng vượt quá khả năng điều chỉnh mắt người, nó sẽ gây hại cho mắt người. Vì vậy, trong các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là vào mùa hè, cần phải sử dụng che nắng để chặn ánh nắng mặt trời, để giảm mắt gây ra bởi sự mệt mỏi hoặc kích thích ánh sáng gây ra bởi thương tích.

Một cặp: Hiệu ứng Sunglasses

Tiếp theo: Miễn phí